Az EMI megnevezés két külön szervezetet is takar: egyrészt az Egyesült Magyar Ifjúságot, amely ernyőszervezetként több kárpát-medencei magyar ijfúsági szervezetet foglal magában, ugyanakkor önmaga is önálló jogi személy önálló tevékenységgel és tagszervezetekkel; másrészt rövidítése az Erdélyi Magyar Ifjak megnevezésnek, amely szervezet, mint nevéből is kiderül regionális jellegű, tevékenységi köre elsősorban Erdély területére vonatkozik; a két szervezet között rengeteg az átfedés, valójában csak nevükben és tevékenységi területükben különböznek, amennyiben az Egyesült Magyar Ifjúság Erdélyen kívül a többi történelmi magyar régióban is jelen van.
  Mindkét szervezet elsődleges célja a magyar nemzet jelenlegi fizikai és lelki szétdaraboltságának fölszámolása, az egységes magyar nemzet érdekeinek következetes felvállalása és érvényesítése politikai pártoktól függetlenül, a nemzet önrendelkezésének eszméjében és jogán.


  Eddigi főbb cselekedeteink:

2003. június 4. - Trianon-megemlékezés és fórum

ˇ

2003. szeptember 11. - Kelet Felé - filmvetítés az 1940-es kolozsvári bevonulásról

ˇ

2003. október - Több mint 2500 könyv átadása csángómagyar gyermekeknek könyvgyűjtési akciónk eredményeképpen

ˇ

2003. október 6. - Tiltakozó megemlékezés az aradi Szabadság-szobor talapzatánál

ˇ


2004. február 20-21 - Wass Albert felolvasómaraton


  A szervezetünk által lebonyolított, Wass Albert műveiből tartott 24 órás felolvasó-világcsúcskísérletünk túlnyúlt Magyarország jelenlegi határain, mindezzel igazolva, hogy Czegei Wass Albert a szétszabdaltságában is egységes és oszthatatlan magyar nemzet közös büszkesége, művei,
gondolatai, értékrendje iránytűként és lelki-szellemi-erkölcsi útravalóként szolgálnak valamennyiünk számára, függetlenül attól, hogy erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai vagy éppen magyarországi magyarnak szánt bennünket a sors. Rendezvényünkkel elő kívántuk mozdítani, hogy a kiváló író és költő végre elnyerje szépirodalmi értékéhez és életművéhez méltó helyét és megbecsülését a magyar közoktatásban, ahol jelenleg még említés szintjén sincs jelen, sőt, megdöbbentő módon művei rendőrhatósági üldöztetésnek is ki voltak téve. Követeltük továbbá romániai, holtában is töretlenül folyó meghurcoltatásának megszüntetését, háborús bűnösként való megbélyegzésének azonnali eltörlését, a neki emléket állító szobrok köztéri elhelyezésének lehetővé tételét. A felolvasás helyszínei az alábbiak voltak: Kolozsvár, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, Nagyvárad (Erdély), Királyhalom,
Szenttamás (Délvidék), Rév-Komárom és Kassa (Felvidék), Beregszász (Kárpátalja), Miami (USA), Toronto (Kanada), Szolnok, Ontario (Kalifornia-USA), Phoenix (Arizona-USA), Sarasota (Florida USA), Debrecen és Budapest. Az író műveiből a helyszíneken ismert közéleti személyiségek
( csonka-Magyarország: Nagy Feró, Andrási Attila, Bethlen Farkas, ifj. Jászai László, Borbély Zsolt Attila, Simó József, Dinnyés József, Csabai János, Tóth Tamás, Medvigy Endre; Erdély: Vekov Károly, Kása Zoltán, Juhász Tamás, Makkai Gergely, Fodor Imre, Nagy Pál; Amerika: Szörényi Éva ), az EMI tagjai, valamint a részvételre jelentkezők olvastak fel. A felolvasó maratont közös levélben üdvözölték és biztosították támogatásukról az író fiai, Czegei Wass Vid, Huba, Miklós, Géza és Endre.

      
   

ˇ

2004. március 15. - Ünnepi beszéd a Biasini szállónál Kolozsváron és Tordán, TransylMania és Role koncert Kolozsváron

ˇ

2004. április-május - Szent Korona-előadássorozat

      

ˇ

2004. június 4. - Trianon-megemlékezés a Házsongárdi Temetőben

        

ˇ

2004. március 1. - 2004. december 5. - Részvétel a kettős állampolgársági kampányban


  Az Egyesült Magyar Ifjúság tagjai aktívan részt vettek a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kampányában. Szervezetünk a népszavazás kiírása érdekében közel 7000 támogató aláírást gyűjtött
össze, ezzel a csatlakozó szervezetek közül az EMI az előkelő második helyen végzett. Anyaországi tagjaink az őszi figyelemfelkeltő és igenre buzdító kampányból is kivették részüket, hiszen össznemzeti szervezetként, amely számos határon túlra szorult taggal rendelkezik mindennapos élmény számunkra a magyar és magyar közti méltatlan és szégyenletes különbségtétel. Az erdélyi EMI-sek sem maradtak tétlenek, plakátokat készítettek és juttattak el magyarországi testvérvárosaikba.

           

ˇ


2004. augusztus 19-22. - EMI-műhelytábor Hegyközszentimrén

  Az EMI első ízben Hegyközszentimrén szervezett műhelytábort. Az augusztus 19-22. közötti táborban a kolozsvári, sepsiszentgyörgyi, nagyváradi, margittai és kézdivásárhelyi tagszervezetek képviselői, valamint a magyarországi testvérszervezet, az Egyesült Magyar Ifjúság küldöttei vettek részt. A választás azért esett az érmelléki falucskára, mivel szinte teljes egészében magyarok lakják s emellett földrajzi elhelyezkedése, értékei is figyelemre méltóak. A domboldalon található régi borpincék, a falu központjában lévő artézi kút, a közeli várrom és halastó egyaránt felkeltik az idelátogatók érdeklődését. Emellett a településen egy lelkes EMI-tagszervezet is működik, amely beindulása óta többször is megmozgatta a helybéli lakosságot. Az EMI tagjai és szimpatizánsai számára rendezett háromnapos táborban a szervezeti kérdések mellett kikapcsolódásra, szórakozásra is bőven volt lehetőségük a fiataloknak. A tábor második napja, augusztus 20-a az ünneplés jegyében zajlott, előadásokkal és ünnepi műsorral emlékeztek a magyar államalapítás évfordulójára. A jelenlévő eloadók az esemény jelentőségét ismertették a táborlakókkal és az érdeklődő helybéliekkel. Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkipásztor a 'Szent István uralkodásában feltámadó Attila örökség' címmel tartott eloadást, Kincses Kálmán székelykeresztúri református lelkész a Szent Korona szertartásokról értekezett. Az előadásokat a helybéli gyerekek szavalata, majd a tábortűz körüli közös éneklés követte. Szombaton a szervezeti kérdések megvitatására került sor, az eddigi tevékenység kiértékelése után a megvalósítandó feladatokról, a jövőbeli tervekről értekeztünk. A szakosztályok létrehozását követően szó esett az irodalmi és honismereti eloadássorozatok beindításáról, az elhanyagolt Házsongárdi és Rulikovszki temető rendbetételéről, valamint a jövő évi tábor megszervezéséről. Ezt a helyi gyerektánccsoprot előadása követte.Az est borkóstolóval zárult, amire hangos éneklés közepette az egyik borpincében került sor. Az EMI-tábor református istentisztelettel ért véget.


ˇ

2004. december 9. - Márai Sándor-felolvasóest Erdélyben

ˇ


2004. december 22. - Egy tál lencse az MSZP vezetőinek az EMI-től


 Összmagyar szervezetünk, az Egyesült Magyar Ifjúság délvidéki, erdélyi és felvidéki képviselői egy-egy tál lencsét, kenyeret és bort szerettek volna átadni a Magyar Szocialista Párt elnökségének, ezzel is kifejezve együttérzésünket és egyben segítő szándékunkat az éhező-nélkülöző szocialistákkal. (Mint ismeretes, a párt arra való hivatkozással buzdított a népszavazási kampányban a 'NEM'-re, hogy a határon túliak elveszik a magyarországiak kenyerét.) Békés akciónkat a feltehetőleg politikai utasításra bevetett rendőrség jogellenesen meghiúsította, amiért az EMI elnöke feljelentéssel élt az ügyészségnél.


ˇ


2005. január 7-12. - A Trianon-film körútja a Kárpát-medencében

 

  A dokumentumfilm vetítéseit az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) indította el 2005. január 7. és 12. között. Hét erdélyi városban - Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely és Marosvásárhely - került sor az előadásokra, melyek különlegessége az volt, hogy utána kötetlen beszélgetésre került sor Koltay Gáborral (a film rendezője) és Raffay Ernővel (Trianon-kutató történész, a film egyik "főszereplője"). Minden helyszínen teltházas vetítések és fórum-beszélgetések zajlottak, melyek során több olyan kérdés merült fel, melyeket az erdélyi magyarság Trianon óta magában hordoz.A vitaestek keretében lezajlott vetítések nyomán két helyszíni szervezőt megbírságoltak 50-50 millió lej értékben, a két megbüntetett szervezőtársunk részére eljuttatott bírósági idézés egyértelművé és bizonyíthatóvá teszi, hogy a büntetéseket a film tartalmára vonatkozó információk alapján rótták ki. Azóta a székelyudvarhelyi Jakab Attila fellebbezési pere első fokon már lezárult és a felperes győzelmével végződött, bebizonyosodott az igazunk.
  A filmvetítési körút másik nagy eredménye, hogy az ún. Trianon-hisztéria nyomán az egyik román kereskedelmi televízió levetítette a Trianon-t, mely után Koltay Gáborral és Raffay Ernővel, valamint román újságírókkal és történészekkel elemezték a filmet, és sok esetben a békediktátum kétes igazságosságát is. A televíziós bemutató hozadéka az volt, hogy a román nézőközönség szembesülhetett egy másfajta Trianon-szemlélettel, ahhoz képest, amit a kommunista diktatúra idején és sajnos napjainkban sulykolnak a romániai oktatási intézményekben. Az erdélyi vetítéseket követően az EMI sorozatban szervezi a film előadásait a Délvidéken és a Felvidéken is, mindenütt a közönség
hatalmas érdeklődésétől övezve.


     
      

ˇ

2005. február 12. - Könyvgyűjtés a szórványmagyarság részére

 

  Szervezetünk délvidéki tagjai februárban 700 db új, magyar nyelvű könyvet juttattak el a Bánság és Szerémség magyarlakta településeire. Az akció sikerén felbuzdulva elhatároztuk a gyűjtés folytatását - a következő alkalommal már mintegy 8000 többségében új könyvet küldtünk a szórványmagyarság számára. Folyamatban van a nagy erdélyi író, Wass Albert műveinek határontúli magyar iskolákba és könyvtárakba való eljuttatása is.

   

ˇ

2005. február 19. - Jókai Est Sepsiszentgyörgyön

ˇ


2005. március 5. - Eörsi Mátyás Kolozsvárról való elkergetése  Testvérszervezetünk, az Erdélyi Magyar Ifjak tagjai - néhány belső-magyarországi EMI-ssel kiegészülve - bátor fellépésükkel megakadályozták, hogy a NEM-es népszavazási kampány egyik élharcosa, a kormánypárti Eörsi Mátyás betegye a lábát Bocskai István szülőházába. Az akció egyértelmű üzenete, hogy az MSZP és az SZDSZ politikusainak illetve a Gyurcsány-kormány tagjainak nincs keresnivalójuk az elcsatolt területeken élő magyarok között.ˇ

2005. március 15. - Ünnepi beszéd a Biasini szállónál Kolozsváron és Tordán, fáklyás megemlékezés Sepsiszentgyörgyön az 1848-as emlékműnél

ˇ

2005. április 1. - Kosztolányi Est Sepsiszentgyörgyön

 

 

 

www.e-m-i.hu www.emi.erdely.ma Vendégkönyv